סוכרת

סוכרת סוג 2 מגבירה סיכון להישנות אירועים קרדיווסקולריים על רקע מחלה בעורקים הכליליים

מחקר מצא קשר בין סוכרת לסיכון מוגבר להישנות אירועים בנוכחות מחלת עורקים כלילית, ובאופן מופחת גם במחלה בכלי דם מוחיים

05.10.2015, 21:04
בדיקת רמת סוכר (צילום: אילוסטרציה)

המחקר הנוכחי בחן את ההשפעה של סוכרת סוג 2 על הישנות של אירועים קרדיווסקולריים משמעותיים בקרב מטופלים עם מחלת כלי דם תסמינית המתבטאת במקומות שונים בגוף.

במחקר זה נכללו 6,841 מטופלים שהשתתפו במחקר העקבה הפרוספקטיבי SMARTי (Second Manifestations of ARTerial disease) שנערך בהולנד.

1,155 מהשתתפים היו עם ו-5,686 היו ללא התייצגות קלינית של מחלת כלי דם, וכולם היה תחת ניטור אחר סוכרת סוג 2 בשנים 1996-2013.

מודלים של סיכונים יחסיים על שם קוקס ניתחו את ההשפעה של סוכרת סוג 2 על הישנות אירועים קרדיווסקולריים נרחבים, עם ריבוד למיקום המחלה (כלי הדם במוח, מחלת עורקים היקפיים, מפרצת באבי העורקים הבטני (AAA), מחלת עורקים כליליים או מחלה במספר כלי דם [שני אתרים ויותר]).

הסיכון להישנות אירועים קרדיווסקולריים נרחבים בחמש שנים היה 9% עבור מחלה בכלי הדם המוחיים, 9% עבור מחלת עורקים היקפיים, 20% עבור AAAי, 7% עבור מחלת עורקים כליליים ו-21% עבור מחלה במספר כלי דם.

סוכרת סוג 2 הגבירה את הסיכון להישנות אירועים קרדיווסקולריים נרחבים בנוכחות מחלת עורקים כליליים (יחס סיכון [HRי] 1.67) ומחלה בכלי הדם המוחיים (HR 1.36), אך לא הגבירה באופן מובהק את הסיכון בנוכחות מחלה בכלי דם מרובים (HR 1.12).

התקבלו תוצאות שאינן חד-משמעיות לגבי ההשפעה של סוכרת סוג 2 על מחלת כלי דם היקפיים (HR 1.42) ו-AAAי(0.93).

מתוצאות המחקר עולה, כי סוכרת סוג 2 מגבירה את הסיכון להישנות אירועים קרדיווסקולריים גדולים בקרב מטופלים עם מחלת עורקים כליליים, אך אין ראיות מספקות לקבוע כי סוכרת מהווה גורם סיכון משמעותי להישנות אירועים קרדיווסקולריים בקרב כלל המטופלים הסובלים ממחלת כלי דם תסמינית.

מקור:
Manon C. Stam-Slob, Yolanda van der Graaf, Gert Jan de Borst, Maarten J. Cramer, L.J. Kappelle, Jan Westerink, and Frank L. Visseren, on behalf of the SMART Study Group;  Effect of Type 2 Diabetes on Recurrent Major Cardiovascular Events for Patients With Symptomatic Vascular Disease at Different Locations
Diabetes Care August 2015 38:1528-1535; published ahead of print June 2, 2015, doi:10.2337/dc14-2900

נושאים קשורים:  סוכרת,  קרדיולוגיה.תגיות: סוכרת סוג 2,  אירועים קרדיווסקולריים,  מחלת כלי דם,  מחקר SMART,  כלי דם מוחיים,  מחלת עורקים היקפיים,  מפרצת באבי העורקים הבטני,  מחלת עורקים כליליים,  מחקרים
תגובות