MS

צריכת מלח גבוהה וטרשת נפוצה

החוקרים מצאו כי צריכת מלח לא משנה את מהלך או פעילות המחלה בחולי טרשת נפוצה

01.10.2017, 17:30
צריכת מלח (צילום: אילוסטרציה)

מטרת עבודה זו, שבוצעה כתת אנליזה של מחקר ה-BENEFIT, הייתה לבחון האם דיאטה עתירת מלח, המוערכת על ידי הפרשת נתרן בשתן, קשורה בהמרה מהירה יותר מתסמונת מבודדת קלינית (CIS) לטרשת נפוצה (MS), פעילות MS ונכות.

מחקר ה-BENEFIT הינו מחקר קליני אקראי אשר השווה טיפול מוקדם לעומת מאוחר עם אינטרפרון Beta-1b ב-465 חולים עם CIS. כל חולה סיפק מספר חציוני של 14 (טווח בין רבעוני 13-16) דגימות שתן במהלך חמש שנות מעקב. החוקרים העריכו את כמות הפרשת הנתרן במשך 24 שעות בכל נקודת זמן באמצעות משוואת טנקה ובדקו האם רמות נתרן היו קשורות בתוצאים קליניים (מעבר ל-MS, ציון EDSS) ותוצאי MRI.

החוקרים מצאו כי רמות נתרן ממוצעות בשתן במשך 24 שעות לא היו קשורות למעבר ל-MS מובהקת קלינית במהלך תקופת המעקב (יחס סיכונים= 0.91, רווח בר-סמך 95%, 0.67-1.24 לכל עלייה של 1 גרם בצריכת מלח יומית משוערת) ולא היו קשורות בתוצאים קליניים ותוצאי MRI (לזיות פעילות חדשות לאחר שישה חודשים: יחס סיכונים= 1.05, רווח בר-סמך 95%, 0.97-1.13; שינוי יחסי בנפח לזיות T2:י-0.11, רווח בר-סמך 95%, -0.25-0.04; שינויים ב-EDSS:י-0.01, רווח בר-סמך 95%, -0.09-0.08; שיעור חזרת מחלה: יחס סיכונים= 0.78, רווח בר-סמך 95%, 0.56-1.07). התוצאות היו דומות באנליזה קטגוריאלית.

תוצאות אלו, המבוססות על מדידות מרובות של הפרשת נתרן בשתן על פני חמש שנים ומעקב קליני והדמייתי מתוקף, מעידות כי צריכת נתרן לא משפיעה על מהלך או פעילות טרשת נפוצה

מקור: 

Fitzgerald, K.C. et al.  (2017) Annals of Neurology. 82(1), 20.

נושאים קשורים:  MS,  טרשת נפוצה,  מלח,  מחקרים
תגובות