MS

הקשר בין טמפרטורה ותמותה מטרשת נפוצה

מסקנת החוקרים היא כי טמפרטורה סביבתית גבוהה הינה סיבה מובילה לשיעור תמותה נמוך מטרשת נפוצה ולהימצאות נמוכה של המחלה באזורים גאוגרפיים נמוכים

ידוע כי חולי טרשת נפוצה רגישים מאוד לאירועי חום. עם זאת, לא ברור כיצד החולים במחלה מגיבים להבדלי הטמפרטורות בין אזורים גאוגרפיים גבוהים ונמוכים. מטרת מחקר זה הייתה לזהות את הגורם העיקרי המשפיע על כך כי שיעורי התמותה מטרשת נפוצה בארה"ב גבוהים פי שלוש במדינות הצפוניות לעומת הדרומיות.

בוצעה השוואה של מקדמי מתאם בין שיעורי תמותה מטרשת נפוצה מתוקנים לגיל והטמפרטורה הממוצעת במדינה, גובה, קו רוחב, כמות שעות אור וקרינה סולארית ב-48 מדינות בארה"ב.

החוקרים מצאו כי שיעורי תמותה היו קשורים באופן מובהק והפוך עם טמפרטורות ב-48 מדינות בארה"ב (מקדם מתאם= -0.812, p=0.00). כמות שעות אור וקרינה סולארית לא נמצאו כקשורים באופן מובהק סטטיסטית עם שיעורי תמותה מטרשת נפוצה (r=-0.245 ו- -0.14, p=0.101 ו-p=0.342, בהתאמה).

מסקנת החוקרים היא כי טמפרטורה סביבתית גבוהה הינה סיבה מובילה לשיעור תמותה נמוך מטרשת נפוצה ולהימצאות נמוכה של המחלה באזורים גאוגרפיים נמוכים.

מקור: 

Sun, H.  (2017) Multiple Sclerosis Journal. 23(14), 1839

נושאים קשורים:  MS,  טרשת נפוצה,  אפידמיולוגיה,  גובה,  טמפרטורה,  תמותה,  מחקרים
תגובות