מחקרים

שינויים בנפח תלמוס ופגיעה קוגניטיבית בטרשת נפוצה התקפית הפוגתית מוקדמת

במטופלים עם טרשת נפוצה אשר סובלים מפגיעה קוגניטיבית ישנה הפחתה מובהקת סטטיסטית בנפח התלמוס לעומת מטופלים ללא פגיעה זו

מטרת מחקר זה הייתה להעריך האם שינויים בנפח התלמוס במהלך ההתחלה של טרשת נפוצה יכולים לנבא פגיעה קוגניטיבית לאחר תקנון להשפעה של אובדן נפח מוח.

מחקר פרוספקטיבי זה כלל מטופלים עם טרשת נפוצה התקפית הפוגתית עם משך מחלה הקצר משלוש שנים (תחילת מחלה הוגדרה כאירוע הדה-מיאלינזציה הראשון), Expanded Disability Status Scale של שלוש או פחות, העדר רקע של פגיעה קוגניטיבית ושנתיים של מעקב לפחות.

בוצע מעקב אחר המטופלים באמצעות בדיקות תהודה מגנטית שנתיות והערכה נוירופסיכולוגית במשך שנתיים. מדידות של זיכרון, מהירות עיבוד מידע ותפקודים ניהוליים הוערכו בתחילת המחקר ובוצע מעקב באמצעות מערך מבחנים נוירופסיכולוגיים מקיף.

לאחר שנתיים, המטופלים חולקו לשתי קבוצות - אחת עם פגיעה קוגניטיבית והשנייה ללא. בדיקות תהודה מגנטית מפאזה T1 בוצעו בתחילת המחקר וכל 12 חודשים במשך שנתיים. הבדלים בין הקבוצות בהיבט נפח תלמוס, נפח כולל של החומר האפור והלבן ונפח נאוקורטיקלי הוערכו באמצעות תוכנות FIRST, SIENA, SIENAXr.

במחקר השתתפו 61 מטופלים עם גיל ממוצע של 38.4 שנים כאשר 57% מתוכם היו נשים. לאחר מעקב של שנתיים נמצא כי ל-17 מטופלים (28%) הייתה פגיעה קוגניטיבית. המטופלים עם פגיעה קוגניטיבית הדגימו מהירות מידע איטית יותר וחסרי קשב נוספים לעומת המטופלים ללא פגיעה קוגניטיבית (p<0.001 ו-p=0.02, בהתאמה). בקבוצת הפגיעה הקוגניטיבית הייתה הפחתה מובהקת באחוז של נפח התלמוס (p<0.001) לעומת הקבוצה ללא פגיעה קוגניטיבית.

מסקנת החוקרים היא כי בפגיעה קוגניטיבית הנגרמת על ידי טרשת נפוצה ישנה ירידה מובהקת סטטיסטית בנפח התלמוס.

מקור:

Rohas, J.I. et al.  (2018) Neuroradiology

נושאים קשורים:  מחקרים,  MS,  טרשת נפוצה,  תלמוס,  MRI,  פגיעה קוגניטיבית,  מחקר פרוספקטיבי
תגובות