MS

מעורבות התלמוס בטרשת נפוצה והקשר לעייפות וקוגניציה

באמצעות בדיקות fMRI החוקרים מצאו כי לגרעינים השונים והחיבור ביניהם לשאר חלקי המוח השפעה שונה על עייפות וקוגניציה באנשים עם טרשת נפוצה

הדמיה של המוח (צילום: אילוסטרציה)

התלמוס אשר נפגע בשלב מוקדם בהתקדמות של טרשת נפוצה, הינו גרעין בעל מבנה ופעילות הטרוגניים אשר קשור בעייפות, קוגניציה ותוצאים אחרים. עם זאת, מחקרי הדמייה תפקודיים קודמים התייחסו לתלמוס כאיבר אחד בלבד. מטרת המחקר זה הייתה לבחון אבנורמליות הקשורות בטרשת נפוצה בקישוריות תפקודית (functional connectivity) ספציפית לגרעינים בתלמוס (nuclei-specific thalamic functional connectivity) והקשר לעייפות וקוגניציה.

החוקרים ביצעו בדיקת fMRI ב-64 אנשים עם טרשת נפוצה ו-26 מקרי ביקורת בריאים. מפות מוח עבור קישוריות תפקודית בארבעה תת-אזורים בתלמוס חושבו עבור כל משתתף. מפות קישוריות תפקודית הושוו בין הקבוצות. כמו כן, קבוצות לפי ההשפעה של אינטראקציית קישוריות תפקודית הוערכו עבור עייפות וקוגניציה.

החוקרים מצאו כי למטופלים עם טרשת נפוצה יש קישוריות תפקודית מופחתת בין הגרעין התלמי השמאלי המדיאלי לבין הגירוס האנגולרי השמאלי וקישוריות מופחתת בין הגרעין התלמי הימני המדיאלי לבין אזורים תלמיים קאודליים דו צדדיים ואזורים צרבלריים באונה השמאלית (p<0.05). מטופלים עם טרשת נפוצה חוו עלייה בקישוריות תפקודית בין הגרעין התלמי השמאלי הקדמי לבין קורטקס הסינגולייט הקדמי דו צדדית. כמו כ, נמצאו קשרים מובהקים בין שינויים בקישוריות ומדדי עייפות וקוגניציה בין הקבוצות.

מסקנת החוקרים היא כי שינויים בקישוריות תפקודית הינם ספציפיים לגרעינים מסויימים בתלמוס וקשורים באופן שונה עם עייפות וקוגניציה.

מקור: 

Lin, F. et al.  (2018) Multiple Sclerosis Journal. Online

נושאים קשורים:  MS,  טרשת נפוצה,  fMRI,  קישוריות תפקודית,  תלמוס,  קוגניציה,  עייפות,  מחקרים
תגובות