מחקרים

ניבוי התגובה לפמפרידין במטופלים עם טרשת נפוצה והפרעות הליכה

החוקרים מצאו כי פגיעה התחלתית ביכולת הליכה הינה מנבאת טובה של תגובה לפמפרידין

פמפרידין מובילה לשיפור ניכר בהליכה באנשים רבים עם טרשת נפוצה. עם זאת, שיעור ניכר של מטופלים אינו מגיב לטיפול והמנבאים לתגובה לטיפול אינם ידועים.

החוקרים העריכו תגובה לפמפרידין בשחרור מושהה ב-55 אנשים עם טרשת נפוצה באמצעות מבחן הליכה של 25 רגל, מבחן הליכה של שש דקות וסולם ה-MSWS-12י(2‐item multiple sclerosis walking scale) כתוצאים. המטופלים קיבלו פמפרידין או אינבו במשך שישה שבועות במסגרת מחקר אקראי, כפול סמיות מבוקר אינבו עם תבנית שחלוף (cross-over). מנבאים אפשריים של תגובה לטיפול נבדקו על ידי אנליזת קורלציה מרובה ומודל רגרסיה לוגיסטית בינארי. אנליזה אורכית נוספת בחנה את התגובה של 32 מטופלים שטופלו עם פמפרידין במשך 3 שנים על מנת לזהות מנבאים אפשריים של תגובה ארוכת טווח לתרופה.

החוקרים מצאו כי החומרה של ההפרעה בהליכה הייתה קשורה באופן חיובי עם תגובה מוגברת לפמפרידין. המנבא הבודד החזק ביותר לתגובה היה הביצוע במבחן הליכה של שש דקות בתחילת המחקר (R=-0.541; P<0.001). מודל רגרסיה לוגיסטית רב משתני שכלל את מבחן השש דקות ומבחן ה-25 רגל בתחילת המחקר ניבא תגובה סטטוס תגובה לפמפרידין עם דיוק של 85.5% (סגוליות: 90.0%; רגישות 73.3%) עם סף של 211 מטרים במבחן השש דקות כמבדיל בין מגיבים ללא מגיבים. תגובה מוגברת לטיפול בתום שלוש שנים הייתה קשורה עם ירידה ביכולת הליכה במהלך תקופה זו (R=-0.634; p=0.001).

מסקנת החוקרים היא כי פגיעה התחלתית ביכולת הליכה היא מנבאת טובה של תגובה לפמפרידין בשחרור מושהה. מנבאים מתוקפים של תגובה לטיפול הינם הכרחיים לצורך ריבוד מטופלים הולם ושיפור הטיפול בטרשת נפוצה.

מקור: 

Filli, L. et al. (2018). European Journal of Neurology. https://doi.org/10.1111/ene.13805

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  פמפרידין,  נכות,  יכולת הליכה,  גורמים מנבאים
תגובות