השתלת מח עצם עצמית

בטיחות ויעילות של השתלת מח עצם עצמית לאחר הפסקת טיפול עם נטליזומאב בטרשת נפוצה מתקדמת

השתלת מח עצם עצמית הינה בטיחותית חצי שנה לאחר סיום טיפול בנטליזומאב

מח עצם (צילום: אילוסטרציה)

נטליזומאב (NTZ-Natalizumab) הוא טיפול יעיל ביותר לטרשת נפוצה התקפית-הפוגתית (RRMS). הפסקתו מלווה לעתים קרובות בהתלקחות מחודשת של המחלה, אפילו אם נוטלים טיפולים אחרים משני מהלך מחלה. במחקר זה, לראשונה נבדקו היעילות והבטיחות של השתלת מח עצם עצמית שבוצעה לאחר סיום טיפול עם NTZ. החוקרים ביצעו השוואה רטרוספקטיבית עם טיפולים משני מהלך מחלה מקובלים.

החוקרים בחרו חולי טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית שטופלו עם NTZ והפסיקו את הטיפול (לאחר לפחות 6 טיפולים ולפחות חצי שנת מעקב). המטופלים עברו השתלת מח עצם עצמית לאחר תקופה מינימלית של 6 חודשים לאחר סיום הטיפול. בתקופת הביניים קיבלו ציקלופוספמיד או קורטיקוסטרואידים. קבוצת הביקורת קיבלה טיפולים משני מהלך אחרים המאושרים לטרשת נפוצה. בשתי הקבוצות הייתה תקופת הפסקה (ללא תרופות) מספקת. בוצע מעקב המטולוגי ונוירולוגי כמקובל.

במחקר השתתפו 52 מטופלים, מהם 11 עברו השתלת מח עצם עצמית ו-41 קיבלו טיפולים משני מהלך אחרים. המאפיינים הבסיסיים והדמוגרפיים היו זהים בין שתי הקבוצות. לא נצפו מקרי תמותה או סיבוכים מסכני-חיים, לרבות חולי מוח מתקדם רב מוקדי. לאחר שלוש שנות מעקב מרגע סיום הטיפול בNTZ לא נצפתה פעילות של המחלה ב-54.4% מהמטופלים בקבוצת השתלת מח העצם בהשוואה ל-11.5% מקבוצת הביקורת (p=0.0212). התלקחות מחודשת של המחלה בקבוצת השתלת מח העצם נצפתה רק בתקופת הפסקת הטיפול/טיפול ביניים. לאחר ההשתלה 100% מהמקרים היו חופשיים ממחלה.

מסקנת החוקרים הייתה שיש לתת טיפול אגרסיבי לאחר NTZ עם תקופת הפסקה קצרה ככל האפשר. נראה שהשתלת מח עצם עצמית הינה בטיחותית לאחר 6 חודשים מסיום הטיפול בNTZ.

מקור: 

Mariottini, A. et al. (2018). European Journal of neurology. https://doi.org/10.1111/ene.13866

נושאים קשורים:  השתלת מח עצם עצמית,  טרשת נפוצה,  נטליזומאב,  מחקרים
תגובות