טרשת נפוצה

ניבוי התקדמות קלינית של המחלה בחולי טרשת נפוצה לאחר 6 ו-12 שנים

החוקרים הצליחו לנבא התקדמות לרמת נכות גבוהה יותר לאחר 6 שנים, על סמך ציון נמוך במדד הנכות בשלב מוקדם, שינויים בנפח המוח הכולל במהלך המחקר ואבחנה התחלתית

מטרת החוקרים הייתה לנסות לחזות רמות נכות וקוגניציה בחולי טרשת נפוצה לאחר 6 ו-12 שנות מעקב, על ידי שימוש במדדים קליניים והדמייתיים בשלב מוקדם.

החוקרים לקחו 115 חולי טרשת נפוצה וביצעו מעקב חוזר לאחר שנתיים ו-6 שנים. ב-79 מתוכם, החוקרים הצליחו לבצע מעקב גם לאחר 12 שנים. מידת הנכות נמדדה בעזרת מדד מתאים (EDSS – expanded disability status scale); הקוגניציה נמדדה רק בזמן הבדיקה, באמצעות מבחנים נוירו-פסיכולוגיים. מדדי חיזוי רלוונטיים היו המדד לרמת הנכות, נפח המוח והנגעים המוחיים בתחילת המחקר והשינוי שלהם במשך שנתיים, גיל בתחילת המחקר, פנוטיפ קליני, מין ורמת השכלה.

החוקרים הצליחו לנבא התקדמות לרמת נכות גבוהה יותר לאחר 6 שנים, על סמך ציון נמוך במדד הנכות בשלב מוקדם, שינויים בנפח המוח הכולל במהלך המחקר ואבחנה התחלתית של מחלה מסוג טרשת נפוצה ראשונית מתקדמת (R2=0.56 מתוקנן). מדדי ניבוי לרמת הנכות לאחר 12 שנים כללו בתוכם: שינויים גדולים יותר בציון במדד הנכות ונפחי נגעים היפו-אינטנסיביים גבוהים יותר ב-1Tי(R2=0.38 מתוקנן). מדדי ניבוי לרמות הקוגניציה לאחר 6 שנים היו: פנוטיפ מחלה מסוג ראשוני-מתקדם, רמת השכלה נמוכה יותר, מין זכר וניוון כלל מוחי בשלב מוקדם (R2=0.26 מתוקנן); מדדי ניבוי למצב המחלה לאחר 12 שנים כללו: מין זכר, רמת השכלה נמוכה יותר ונפחים התחלתיים היפו-אינטנסיביים גבוהים יותר ב-1Tי(R2=0.14 מתוקנן).

מסקנת החוקרים היא שמטופלים עם סימנים מוקדמים של ניוון מוחי ואבחנה של טרשת נפוצה ראשונית מתקדמת, נוטים יותר להתקדם במדד הנכות ומאופיינים בירידה בקוגניציה. מין זכר ורמת השכלה נמוכה השפיעו רק על הירידה בקוגניציה, עובדה שהופכת אותה לקשה יותר לניבוי וככל הנראה ישנו צורך בהערכה הדמייתית מתקדמת יותר.

מקור: 

Dekker, I. et al. (2018). European Journal of Neurology. https://doi.org/10.1111/ene.13904

נושאים קשורים:  טרשת נפוצה,  מדד רמת נכות,  קוגניציה,  אטרופיה,  מדדי חיזוי,  מחקרים
תגובות