מחקרים

השלב המקדים בטרשת נפוצה התקפית-הפוגתית וטרשת נפוצה ראשונית-מתקדמת

ישנו שלב מקדים לתסמיני טרשת נפוצה, אך הוא שונה בין שני סוגי המחלה

טרשת נפוצה, בדיקת MRI, אבחון (צילום: אילסוטרציה)

החוקרים בחנו את קיומו של שלב מקדים (פרודרום) בטרשת נפוצה בעלת אופי התקפי, וטרשת נפוצה ראשונית מתקדמת, על ידי השוואה בין מספר הביקורים אצל הרופא בחמש השנים טרם התחלת הסימפטומים. ההשוואה נערכה בין 1,887 חולי טרשת נפוצה התקפית, ל-171 עם טרשת ראשונית מתקדמת ו-9,387 נבדקי בקרה שנעשתה התאמה ביניהם. הביקורים חולקו לפי סיווג המחלות הבינלאומי (ICD) ותחום ההתמחות של הרופא אותו ביקרו הנבדקים.

מדדי התפלגות בינומית שלילית היו מין, גיל, מצב סוציו-אקונומי ושנה קלנדרית. החוקרים מצאו כי בהשוואה לחולי טרשת נפוצה התקפית, למטופלים עם טרשת נפוצה ראשונית מתקדמת היו מספר רב יותר של ביקורי רופא הקשורים למערכת העצבים (aRR=3.00, רווח בר-סמך 95%: 1.06-8.49). לעומת זאת, מספר הביקורים שלהם אצל רופאי עור היה דווקא נמוך יותר (aRR=0.53, רווח בר-סמך 95%: 0.30-0.96).

הממצאים מרמזים כי מטופלים עם טרשת נפוצה התקפית הפוגתית וגם עם טרשת נפוצה ראשונית מתקדמת יכולים לחוות שלב מקדים, אם כי בעל אספקטים שונים.

מקור: 

Winjands, J. et al. (2019). European Journal of Neurology. https://doi.org/10.1111/ene.13925

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  שלב מקדים,  פרודרום,  סיווג מחלות בינלאומי
תגובות