קנאביס רפואי

שונות גדולה בריכוזים ובתגובה לאחר מתן אקוטי של הקנאבינואיד המלאכותי JWH-018

במחקר הצלבה מבוקר זה בחנו החוקרים את ההבדלים בריכוזי הסם, התפקוד האנושי והחוויה האישית לאחר נטילת הקנאבינואיד המלאכותי JWH-018, תוך השוואה בין מגיבים ללא-מגיבים 

קנאביס רפואי בטיפות. אילוסטרציה

הנגישות הקלה לתערובות קנאבינואידים מלאכותיות גרמה לתפיסה רווחת לפיה תכשירים אלה הם טבעיים ובלתי מזיקים, מה שתרם לפופולריות שלהם. עם זאת, ישנם דיווחים רבים על משתמשים שפנו לבתי חולים עקב תופעות לוואי חמורות, כגון: טכיקרדיה, תוקפנות ופסיכוזה. אין די מחקרים מבוקרים בנושא השפעתם של קנאבינואידים מלאכותיים על התפקוד האנושי. מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את הבטיחות התרופתית של הקנאבינואיד המלאכותי JWH-018 לאחר מתן אקוטי שלו.

במחקר הצלבה (Crossover) מבוקר-אינבו זה, נכללו 17 משתתפים בריאים עם ניסיון בשימוש בקנאביס. המשתתפים נטלו את הקנאבינואיד JWH-018 בצורתו הנשאפת (המינונים נעו בין 2-6.2 מיליגרם), ולאחר מכן נוטרו במשך 12 שעות בהן נמדדו הסימנים החיוניים, התפקוד ההכרתי, והחוויה האישית שלהם. החוקרים השתמשו בחישוב משולב ששקלל הן את השונות במידת התגובה לתכשיר (ניקוד אישי של הנאה מהסם גדול מ-2) כגורם השוואתי בין משתתפים, והן את התרופה שניטלה (אינבו לעומת JWH-018) כגורם השוואתי בין כל חולה לבין עצמו.

ריכוזי התכשיר JWH-018 בדמם של המשתתפים שהוגדרו כמגיבים היו גבוהים יותר באופן מובהק. סך הכול, JWH-018 העלה את קצב הלב בשעה הראשונה, והגביל באופן מובהק את תפקודי הריכוז והזיכרון של המשתתפים. אלה שהגיבו ל-JWH-018 הגיעו לתוצאות נמוכות יותר במבדקים שמדדו זמני תגובה, וכן הציגו יותר בלבול, שכחה, ניתוק, ניכור מהמציאות (דה-ריאליזציה), ניכור מהעצמי (דה-פרסונליזציה), וחיבה גדולה יותר לסם.

החוקרים הסיקו שמתן JWH-018 הפיק שונות גדולה בריכוזי התכשיר בדם וכן בחוויה האישית של המשתתפים. חוסר אחידות באופן הנטילה המדויק ככל הנראה תרמו לשונות גדולה זו. ההשפעה המגבילה של JWH-018 על התפקוד ההכרתי והחוויה האישית, הייתה ניכרת בעיקר בקרב משתתפים שהעידו שחוו הרעלה או שיכרון על ידי הסם. היעדר שליטה על אופן נטילת הסם עלול להגביר את הסיכון למינון יתר אצל משתמשי קנאבינואידים מלאכותיים.

מקור: 

Theunissen ,EL. et al. (2019). Cannabis and Cannabinoid Research. 4(1): 51-61.

נושאים קשורים:  קנאביס רפואי,  קנאבינואידים מלאכותיים,  JWH-018,  מחקרים
תגובות