מחקרים

ההשפעה של קנאביס על תפקוד נוירופסיכולוגי: ממצאים מתוך ה-Human Connectome Project

במחקר זה נבחנו המשתתפים במשימות נוירו-פסיכולוגיות שונות אשר בדקו את היכולות הקוגניטיביות שלהם ביחס לרמת השימוש שלהם בקנאביס

20.01.2020, 18:01

ישנן ראיות ששימוש כבד בקנאביס מקושר לירידה קוגניטיבית, אך הממצאים מעורבים והמחקרים לרוב מוגבלים בשל כמות משתתפים קטנה בהם ויכולת התאמה סטטיסטית מוגבלת למשתנים מתערבים. במחקר זה היו משתתפים רבים יחסית, והחוקרים בדקו אצלם כיצד השפיע השימוש בקנאביס על ביצוע של משימות נוירו-פסיכולוגיות מגוונות.

מחקר זה כלל 1,121 משתתפים מבוגרים (54% נשים). משתני השימוש בקנאביס היו: שימוש בקנאביס לאחרונה (נקבע על ידי בדיקה חיובית של טטרה-הידרו-קנאבידול), מספר שימושים כולל בעבר, הפרעת שימוש בקנאביס והגיל אשר נעשה בו השימוש לראשונה. התפקודים הנוירו-פסיכולוגיים אשר נבדקו היו: תפקוד זיכרון אפיזודי, אינטליגנציה, ריכוז, זיכרון עבודה, תפקודים ניהוליים, קבלת החלטות אימפולסיבית, מהירות עיבוד ויכולות פסיכומוטוריות. המשתנים הנלווים אשר נבחנו במהלך המחקר היו: גיל, רמת הכנסה, מבנה משפחתי ושימוש באלכוהול ובמוצרי טבק.

החוקרים מצאו כי בדיקה חיובית לטטרה-הידרו-קנאבידול בשתן נמצאה קשורה לביצועים נמוכים יותר במשימות הקשורות בזיכרון אפיזודי ומהירות עיבוד (p<0.005). הפרעת שימוש בקנאביס נמצאה קשורה לאינטליגנציה נמוכה יותר (p<0.005). לא נמצאו קשרים משמעותיים אחרים.

המחקר היה מוגבל בשל כך שהמשתתפים בו היו מבוגרים צעירים בלבד (גילאים 22-36), וכמו כן בגלל שמדידת רמת השימוש בקנאביס לא הייתה כל כך מדויקת.

לסיכום, החוקרים מצאו כי שימוש פעיל בקנאביס בקרב המשתתפים במחקר הייתה קשורה לתפקודי זיכרון ופסיכו-מוטוריקה לקויים, והפרעת שימוש בקנאביס הייתה קשורה לירידה קוגניטיבית כוללת. הממצאים הקשורים בשימוש פעיל בקנאביס רלוונטיים מבחינת ההשפעה על היכולות התעסוקתיות של המשתתפים.

מקור: 

Petker T et. al (2019) J Psychiatry Neurosci.  doi: 10.1503/jpn.180115.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  נוירופסיכולוגיה,  תפקודים פסיכומוטוריים,  הפרעת שימוש בקנאביס
תגובות