מחקרים

אינטראקציות בין בופרנורפין לקנאביס במטופלים טיפול אחזקתי באופיואידים

במחקר זה נמצא כי שימוש בקנאביס משפיע על רמות בופרנורפין בדם

בופרנורפין הוא אגוניסט חלקי עבור רצפטורים לאופיואידים מסוג μ אשר משמש לטיפולי אחזקה אופיאודיים. תרופה זו עוברת חילוף חומרים על ידי ציטוכרום P450 איזוזים 3A4 והופכת לנורבופרנורפין, חומר פעיל פרמקולוגית. תהליך זה עלול לגרום לאינטרקציות בין-תרופתיות תחת שימוש מקביל במעכבי או משפעלי CYP3A. החומרים הפעילים בקנאביס יכולים לעכב את CYP3A4. נתון זה רלוונטי משום שיש מטופלים רבים אשר במקביל לטיפולי אחזקה עם אופיאטים משתמשים בקנאביס.

החוקרים ביצעו ניתוח רטרוספקטיבי של חולים עם תפקודי כבד תקינים המטופלים עם טיפולי אחזקה עם אופיאטים (בופרנורפין). בקבוצה אחת (n=15) היו מטופלים אשר השתמשו בקנאביס במקביל לטיפול ובקבוצה השנייה (n=17) היו מטופלים אשר לא השתמשו בקנאביס במקביל לטיפול. מטופלים אשר השתמשו בחומרים נוספים המשפיעים על CYP3A הוחרגו מן המחקר. החוקרים השוו בין ריכוזי בופרנורפין ונורבופרנורפין בדם בשתי הקבוצות.

שתי קבוצות המטופלים קיבלו מינונים דומים של בופרנורפין, אך במשתמשי הקנאביס נמדדו ריכוזים גבוהים פי 2.7 מאלה אשר נמדדו בקרב המטופלים שלא השתמשו בקנאביס (p<0.01), וכן ריכוזים גבוהים פי 1.4 של נורבופרנורפין (p=0.07). כמו כן, היחס בין המטבוליט לתרופה בצורתה המקורית היה 0.98 בקבוצת הלא- משתמשים לעומת 0.38 בקבוצת המשתמשים (p=0.02). למין המטופל לא היה משמעות מבחינת התוצאות. ממצאים אלה מצביעים על כך ששימוש בקנאביס מפחית היווצרות נורבופרנורפין ומעלה את ריכוזם של בופרנורפין ונורבופרנורפין בדם, קרוב לוודאי על ידי עיכוב CYP3A4. הקשר הפרמקוקינטי הזה עשוי לגרום לשפעול או לעיכוב של פעילות אופיאטים ולסיכון להרעלה.

החוקרים מסכמים כי רופאים צריכים ליידע מטופלים לגבי הסיכון בשימוש בקנאביס במקביל לטיפול באופיאטים ולהשגיח על משתמשי קנאביס על ידי מעקב רמות בופרנורפין בדם. זאת אומרת, נדרש מעקב לווידוא רמות תרפויטיות של התרופה בדם.

מקור: 

Vierke C et. al (2020) European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience DOI: 10.1007/s00406-019-01091-0

נושאים קשורים:  מחקרים,  רמת בופרנורפין בפלזמה,  קנאביס,  אינטרקציות בין-תרופתיות,  מין,  יחס מטבולי,  טיפול אחזקתי עם אופיאטים
תגובות