מחלת פרקינסון

קביעת הפרוגנוזה להתפתחות דמנציה במחלת פרקינסון לפי בדיקות עיניים

מחקר מצא כי מדדי ראייה יחד עם הנפח ברשתית של שכבת התאים הגנגליונים ושכבת הפלקסיפורם הפנימית, יכולים לסייע בקביעת הפרוגנוזה להתפתחות דמנציה במטופלים עם מחלת פרקינסון

בדיקת עיניים. אילוסטרציה

מחקר עוקבה נערך על מנת לקבוע מהו תפקידן של מדדי ראייה ונפח הרשתית בקביעת הסיכון להתפתחות דמנציה במטופלים עם מחלת פרקינסון. במחקר נאספו נתוני ראייה, נתונים קוגניטיביים ונתונים מוטוריים ממטופלים עם מחלת פרקינסון. המשתתפים עברו בדיקות עיניים, הדמיות של הרשתית באמצעות טומוגרפיה אופטית קוהרנטית (optical coherence tomography) והערכה אופטית שכללה חדות ראייה, רגישות לקונטרסט ומדדים ברמה גבוהה של חוש הראייה (visual perception),יSkew Tolerance ותנועה ביולוגית. הוערך הסיכון להתפתחות דמנציה במחלת פרקינסון באמצעות אלגוריתם שתואר לאחרונה, המשלב גיל בזמן ההתפרצות, מין המטופל או המטופלת, דיכאון, ציונים מוטורים וקוגניציית הבסיס.

146 משתתפים נכללו במחקר (112 עם מחלת פרקינסון ו-34 משתתפים מותאמים ששימשו כקבוצת ביקורת). משך המחלה הממוצע היה 4.1 (±2.5) שנים. לאף אחד מהמשתתפים במחקר לא הייתה דמנציה. סיכון גבוה יותר לדמנציה נמצא קשור לביצועים נמוכים יותר במדדי ראייה (חדות: ρ = 0.29, p = 0.0024; רגישות לקונטרסט: ρ = −0.37, p < 0.0001; skew tolerance: ρ = −0.25, p = 0.0073; תנועה ביולוגית: ρ = −0.26, p = 0.0054). כמו כן, סיכון גבוה יותר לדמנציה במטופלים עם מחלת פרקינסון נמצא קשור למבנה רשתית דק יותר בשכבות שמכילות תאים דופמינרגים. מבנה זה נקבע לפי ההידקקות של שכבת התאים הגנגליונים ושכבת הפלקסיפורם הפנימית (ρ = −0.29, p = 0.0021; ρ = −0.33, p = 0.00044). קשר זה לא נמצא בשכבת הסיבים העצביים של הרשתית, שלא מכילה תאים דופימנרגים. כמו כן שינויים אלו לא נצפו בקבוצת הביקורת.

מסקנת החוקרים הייתה כי מדדי ראייה ומבנה הרשתית בשכבות הדופמינרגיות קשורים לסיכון להתפתחות דמנציה, במטופלים עם מחלת פרקינסון. ממצאים אלו מעלים את ההשערה כי מדדי ראייה יחד עם נפח שכבת התאים הגנגליונים ושכבת הפלקסיפורם הפנימית ברשתית יכולים לשמש לקביעת הפרוגנוזה להתפתחות דמנציה, במטופלים עם מחלת פרקינסון.

מקור:

Leyland L.A. et al. (2020) Neurology Clinical Practice. 10, 29

נושאים קשורים:  מחלת פרקינסון,  דמנציה,  דופמין,  חדות ראייה,  רשתית,  מחקרים
תגובות