ציטוקינים

מאפייני CSF עוזרים לזהות חולי טרשת נפוצה עם סיכון לפעילות מוגברת של המחלה

פרופיל ה-CSF הקשור לנזק לקליפת המוח, מנבא פעילות של טרשת נפוצה

05.08.2020, 18:18
טומוגרפיה ממוחשבת. מוח
טומוגרפיה ממוחשבת. מוח

ידוע כי תהליכי דלקת בתוך קרומי המוח נמצאים בקורלציה לנזק לחומר האפור, החל מהשלבים המוקדמים של טרשת נפוצה. עם זאת, לא ברור עד כה האם פרופיל ה-CSFי(cerebrospinal fluid) יכול לעזור בזיהוי חולים בסיכון לפעילות מוגברת של המחלה.

החוקרים העריכו את הקשר בין הרמות ב-CSF של 18 ציטוקינים, שזוהו כקשורים לנזק לחומר האפור, לבין פעילות המחלה, בקרב 99 חולים עם טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית, שעברו הערכה קלינית עם סמיות והדמית תהודה מגנטית במשך 4 שנים. החוקרים זיהו קבוצות עם EDAי(evidence of disease activity) או NEDAי(no evidence of disease activity), התרחשות של הישנויות, הופעת נגעים חדשים בחומר הלבן ושינויים במדד ה-EDSSי(Expanded Disability Status Scale). בנוסף, העריכו את הנגעים בקליפת המוח ואת ההידקקות השנתית של קליפת המוח באותם נבדקים.

החוקרים מצאו כי ל-41 חולים הייתה נוכחות של EDA, ובהשוואה לקבוצת ה-NEDA היו להם רמות גבוהות יותר ב-CSF של הציטוקינים CXCL13, CXCL12, IFNγ, TNF, sCD163, LIGHT ו-APRIL, כבר בעת האבחנה (< 0.001). באנליזה רבת משתנים, מצאו החוקרים כי CXCL13 (יחס סיכונים של 1.35, = 0.0002),יLIGHT (יחס סיכונים של 1.22, = 0.005) ו-APRIL (יחס סיכונים של 1.78, = 0.0001), היו המולקולות הכי קשורות לסיכון לפתח EDA. עוד מצאו החוקרים כי המודל הנ"ל, כולל משתני ה-CSF, ניבא בצורה מדויקת יותר את מידת הפעילות של המחלה, בהשוואה למודל שהכיל רק פרמטרים קליניים או הדמיתים (C‐index של 71% לעומת 44% במהלך 4 שנים). לבסוף, נמצא כי רמות גבוהות יותר של CXCL13י(β = 4.7*104< 0.001),יTNFי(β = 3.1*103= 0.004), יLIGHTי(β = 2.6*104= 0.003) sCD163 ,(β = 4.3*103= 0.009) ו-TWEAKי(β = 3.4*103= 0.024) ב-CSF, היו קשורות להידקקות משמעותית יותר של קליפת המוח.

החוקרים הגיעו למסקנה כי פרופיל מסוים של חלבונים ב-CSF, המאופיין בעיקר על ידי רמות גבוהות של ציטוקינים הקשורים לתאי B, עזר לזהות חולים עם סיכון מוגבר לפעילות גבוהה של המחלה ונזק משמועתי לקליפת המוח. החוקרים סבורים כי אנליזה של ה-CSF יכולה לעזור בריבוד חולים בעת האבחנה, לשם התאמה נכונה יותר של הטיפול.

מקור: 

Magliozzi, R. et al. (2020). Annals of Neurology. https://doi.org/10.1002/ana.25786

נושאים קשורים:  ציטוקינים,  נוזל שדרתי,  טרשת נפוצה,  פעילות מחלה,  מחקרים
תגובות