טרשת נפוצה

פרופיל CSF המקושר לנזק קורטיקלי מנבא פעילות טרשת נפוצה (MS)

במחקר זה זוהה קשר בין פרופיל CSF ספציפי, הכולל רמות גבוהות של ציטוקינים הקשורים לתאי B, לבין סיכוי מוגבר למחלה קלינית של טרשת נפוצה ולנזק קורטיקלי

16.02.2021, 17:20
נוזל עמוד השדרה, Cerebrospinal fluid (צילום: אילוסטרציה)

דלקת אינטרה-טקאלית מקושרת עם נזק של החומר האפור החל משלבים מוקדמים של טרשת נפוצה (Multiple Sclerosis – MS), אבל עוד לא ידוע האם פרופיל ה-CSFי(Cerebrospinal Fluid) יכול לסייע בזיהוי מטופלים בסיכון מוגבר.

במחקר נבדק הקשר בין רמות CSF של 18 ציטוקינים, אשר בעבר נמצא כי הם באסוציאציה לנזק לחומר האפור, ואת דרגת פעילות המחלה. המחקר בוצע על 99 מטופלים עם טרשת נפוצה מסוג Relapsing Remitting, אשר עברו מחקר תחת סמיות. המטופלים היו תחת מעקב של הדמיות MRI (כ-3 הדמיות) והערכה קלינית למשך 4 שנים. המטופלים חולקו ל-2 קבוצות: הראשונה עם עדות לפעילות המחלה (Evidence of Disease Activity - EDA), השנייה ללא עדות לפעילות המחלה (No Evidence of Disease Activity – NEDA). נתונים אודות לזיות קורטיקליות ומעקב הידקקות הקורטקס גם עובדו במסגרת ניתוח הנתונים.

41 מטופלים חוו פעילות של המחלה (קבצת ה-EDA) ולעומת קבוצת ה-NEDA, היו בעלי אבחנה של רמות גבוהות של ציטוקינים רבים – CXCL12 CXCL1212, IFN, TNF, sCD163, LIGHT, April (P<0.001). באנליזה רב משתנית, CXCL13 (HR=1.35, p=0.0002), LIGHT (HR = 1.22; p = 0.005), ו-APRIL (HR=1.78, p=0.0001), הן המולקולות אשר זוהו באופן משמעותי יותר עם הסיכון ל-EDA. מודל זה, הכולל משתנים של CSF, ניבא יותר בדיוק הישנות של פעילות המחלה לעומת מודל המציע לבדוק רק מדדים קליניים או ממצאי MRIי(C – index at 4 years= 71% vs. 44).

כמו כן, רמות גבוהות יותר של הציטוקינים הבאים ב-CSF-CXCL3י(β = 4.7*10−4; p < 0.001), (β = 4.7*104p < 0.001), TNFי(β = 3.1*103p = 0.004), LIGHTי(β = 2.6*104p = 0.003), sCD163י(β = 4.3*103p = 0.009) ו-TWEAKי(β = 3.4*103p = 0.024), נמצאו מקושרות יותר להידקקות קורטיקלית חמורה יותר.

לסיכום, פרופיל CSF ספציפי, בעיקר כאשר כולל רמות גבוהות של ציטוקינים הקשורים לתאי B, קשור למטופלים עם סיכון גבוה של פעילות המחלה ונזק קורטיקלי חמור. ניתוח ה-CSF עלול לאפשר חלוקת המטופלים על פי רמת סיכון כבר בזמן האבחנה לצורך אופטימיזציה של גישות טיפוליות.

מקור:

Roberta Mgliozzi PhD, et al. (2020) Annals of Neurology

נושאים קשורים:  טרשת נפוצה,  נוזל המוח והשדרה,  ציטוקינים,  מחקרים
תגובות