מחקרים

כיצד ניתן לשפר את איכות החיים של אנשים הסובלים ממיגרנות?

חולים עם מיגרנה סובלים מפגיעה קשה באיכות חיים. במחקרים שונים נמצא כי לתרופה אמגליטי (galcanezumab) פוטנציאל לשיפור מצבם

ההשפעה השלילית של מיגרנות על היבטים שונים של איכות חיים ובכלל זה עבודה, לימודים, קשרים חברתיים ופעילויות פנאי הודגמה במחקרים קודמים. גורמים המשפיעים באופן שלילי על איכות חיים בקרב אנשים החיים עם מיגרנות כוללים משך מחלה ארוך יותר, התקפים תדירים יותר וקשים יותר, נוכחות של מחלות כרוניות אחרות והעדר טיפול מניעתי מספק. באנשים עם מיגרנות כרוניות הנטל הכלכלי והפגיעה באיכות החיים אף קשה יותר מאשר באנשים עם מיגרנות התקפיות.

לפיכך, ישנה חשיבות גבוהה למניעת התקפים בחולי מיגרנה ובאמצעות זאת להפחית את הפגיעה באיכות החיים ולמנוע את ההפיכה של מיגרנה התקפית למיגרנה כרונית. שימוש בשאלונים וציונים ייעודיים כדוגמת ה-MIDASי(migraine disability questionnaire) וה-MSQי(Migraine-Specific Quality of Life Questionnaire) יכולים לספק תובנות נוספות בנוגע להשפעה של מיגרנות על איכות חיים מעבר להתמקדות במספר הימים עם כאבי ראש.

התרופה גלקנזומאב נקשרת לחלבון CGRP, חלבון מפתח בפתוגנזה של מיגרנות, ומונעת את קשירתו לקולטן שלו. שלושה מחקרים קליניים (מחקרי ה-EVOLVE-1 ו-EVOLVE-2, באנשים עם מיגרנה התקפית ומחקר ה-REGAIN באנשים עם מיגרנה כרונית) הדגימו כי מתן חד-חודשי של גלקנזומאב מפחית לא רק את מספר ימי המיגרנה החודשיים אלא מוביל להטבה באיכות חיים ותפקוד.

במחקרים נמצא כי לאחר שישה חודשים, כ-80% מהאנשים עם מיגרנה התקפית שקיבלו גלקנזומאב חוו שיפור של 50% ומעלה בנכות (לפי סולם MIDAS), לעומת 55%-56% בלבד בקרב אנשים שקיבלו אינבו. עוד נמצא כי ישנה קורלציה בין מספר הימים הממוצע עם כאבי ראש לבין חומרת הנכות בחולים עם מיגרנות משני הסוגים.

מחקרי ה-EVOLVE הדגימו כי 50% מהמשתתפים היו חפים מנכות, או עם נכות מינימלית, לאחר שישה חודשי טיפול לעומת 33% בלבד בקבוצת האינבו. במחקר ה-REGAIN נמצא כי 19.7% מהמשתתפים היו חפים מנכות או עם נכות מינימלית לעומת 13.9% בקבוצת האינבו (0.045=p).

מחקר נוסף אשר העריך את הבטיחות והסבילות של התרופה על פני 12 חודשים הדגים כי במשתתפים אשר קיבלו גלקנזומאב, מספר הימים בחודש בהם חוו ירידה בפרודוקטיביות בעבודה או בלימודים פחת מ-9.4 ל-2 בלבד. בנוסף, גלקנזומאב שיפרה את החיים החברתיים והמשפחתיים של המשתתפים והובילה לעלייה של 5.1 ימים במספר הימים בהם יכלו להשתתף באירוע חברתי או משפחתי.

ההשפעה המיטיבה של גלקנזומאב הודגמה גם במחקר ה-CONQUER. מחקר זה בוצע בהשתתפות חולים עם מיגרנות התקפיות או כרוניות אשר היו עמידים לטיפול מניעתי קודם. במחקר הודגם כי גלקנזומאב, לעומת אינבו, מפחיתה את מספר ימי המיגרנה החודשיים, מובילה לשיפור מובהק ומשמעותי קלינית בתפקוד ונכות ומשפרת פיריון עבודה שהוערך לפי סולם WPAIי(Work Productivity and Activity Impairment questionnaire).

PP-GZ-IL-0231

גלקנזומאב היא התרופה נוגדת ה-CGRP הראשונה המומלצת על ידי ה-NICEי(National Institute for Health and Care Excellence) לטיפול באנשים עם ארבע מיגרנות בחודש או יותר אשר נכשלו על שלושה טיפולים מניעתיים קודמים. המלצה זו מתבססת, בין היתר, על העובדה כי יעילות הטיפול מוערכת בהשפעתו גם על מספר ימי המיגרנה החודשיים וגם על היבטים שונים של איכות החיים.

גלקנזומאב מהווה אפשרות מבטיחה כטיפול מניעתי בחולים עם מיגרנות התקפיות וכרוניות הן בהיבט תדירות וחומרת כאבי הראש והן בהיבט איכות החיים של המטופלים.

Adapted from García-Azorín D et al, 2020
***p<0.001 vs placebo. Treatment comparisons performed using ANCOVA

Statistically significant differences in percentage change from baseline of presenteeism, overall work impairment and activity impairment were also observed for both the EM and CM subpopulations.18

Emgality is indicated for the prophylaxis of migraine in adults who have at least 4 migraine days per month.

למידע נוסף יש לעיין בעלון מידע לרופא המעודכן באתר משרד הבריאות

PP-GZ-IL-0231

נושאים קשורים:  מחקרים,  גלקנזומאב,  כאבי ראש,  תדירות,  חומרה,  מיגרנה,  איכות חיים