מחקרים

הקשר בין פגיעה קוגניטיבית לכאב כרוני

חוקרים מצאו כי מטופלים שחוו ירידה בתפקודים הקוגניטיביים ופגיעה ביכולות האינהיביטוריות נמצאים בסיכון מוגבר לפיתוח כאב כרוני

09.09.2021, 15:56

כאב כרוני (CP) ופגיעה קוגניטיבית הם תופעות שכיחות בקרב מבוגרים, ומחקרי חתך רבים הראו כי ישנו קשר בין כאב כרוני ופגיעה קוגניטיבית. יחד עם זאת, סוג המחקר לא אפשר הסקת מסקנות בנוגע ליחס הזמנים בין התופעות.

במחקר שפורסם בכתב העת Journal of Pain ביקשו החוקרים להעריך באופן פרוספקטיבי את הקשר שבין התפקוד הקוגניטיבי לבין הופעת כאב כרוני בקרב נבדקים מבוגרים בקהילה.

הניתוחים התבססו על נתוני הניסוי הראשון (FU1) והשני (FU2) של CoLaus | PsyCoLaus, מחקר עוקבה פרוספקטיבי שנערך באוכלוסייה הכללית בלוזאן (שוויץ), וכלל משתתפים בני 65 שנים ומעלה.

במסגרת הניסוי FU1 בוצעה הערכה של התפקוד הנוירופסיכולוגי, כולל זיכרון, שפה, קשב ותפקודים ניהוליים. בשני הניסויים בוצעה הערכה של כאב כרוני באמצעות שאלון עם דירוג-עצמי.

בשלב הבא, חישבו החוקרים את הקשר בין התפקוד הקוגניטיבי לבין כאב כרוני, באמצעות שימוש ברגרסיות לוגיסטיות מרובות. מתוך 337 נבדקים ללא כאב כרוני שהשתתפו בניסוי ה-FU1,י107 (31.8%) סבלו מכאב כזה בזמן עריכת הניסוי FU2.

החוקרים מצאו כי ישנו קשר מובהק בין מדד גבוהה במסגרת מבחן סטרופ ומדד ההפרעות בניסוי FU1 לבין סיכון גבוה יותר לכאב כרוני בניסוי ה-FU2 (יחס סיכויים [OR] = 1.02, ;P = 0.03 ויחס סיכויים =  1.49,  P = 0.03, בהתאמה).

לסיכום, תוצאות המחקר מצביעות על כך שחולים עם פגיעה ביכולת האינהיביציה עלולים להימצא בסיכון גבוה יותר לפתח כאב כרוני בנוכחות אירועים כואבים. יש מקום להמליץ על הערכה קוגניטיבית לזיהוי חולים שבריריים במצבים כאלה.

מקור: 

Rouch, I et al. Journal of Pain. 2021 Aug;22(8):905-913. doi: 10.1016/j.jpain.2021.01.007

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב כרוני,  פגיעה קוגניטיבית
תגובות