מחקרים

האם ניתן לשפר מניעה שניונית של אירועים וסקולריים מג'וריים בעזרת בדיקת טרופונין?

חוקרים מצאו כי רמת טרופונין בבדיקת hs-cTnT עשויה לנבא את הסיכון ל-MACE בקרב חולים שעברו שבץ מוחי או TIA

29.11.2021, 17:10
צילום מבדיקת MRI, שבץ מוחי. אילוסטרציה

במאמר שפורסם בכתב העת Annals of Neurology נערך מחקר בו נבדק האם מתקיים קשר בין טרופונין T בעל רגישות גבוה (high-sensitivity cardiac troponin - hs-cTnT) ואירועים קרדיווסקולריים מאג'וריים (major adverse cardiovascular events – MACE) במטופלים שעברו שבץ מינורי או אירוע איסכמי חולף (TIA). כמו כן, נבדק האם הקשר משתנה לאחר ריבוד סיכון מבוסס דירוג "גיל, לחץ דם, ממצאים קליניים וסוכרת" (Age, Blood pressure, Clinical features, Duration of symptoms, Diabetes - ABCD2).

מחקר זה, אשר כונה INSPiRE-TMS, הינו ניסוי אקראי מבוקר, אשר כלל מטופלים עם שבץ מינורי או לחילופין TIA, אשר קיבלו טיפול תמיכתי/ קונבנציונלי אינטנסיבי. באנליזות השוואתיות מסוג Post-Hoc המטופלים סווגו על פי רמת hs-cTnT שלהם (דור 5, Roche, 99th percentile upper reference limit [URL] 14ng/L).

הסיכון רובד על-פי ציון ה-ABCD2 (סיכון נמוך: 0-5, סיכון גבוה: 6-7). לשם בדיקת הקשר בין hs-cTnT לבין MACE (שבץ/ אירוע קורונרי לא קטלני/ מוות על רקע וסקולרי) עשו החוקרים שימוש במודל קוקס לסיכונים פרופורציונלים עם שימוש בתקנון שונויות (covariate adjustment) והתאמת ציון נטייה (Propensity Score Matchingי-PSM).

מהתוצאות עולה כי, מתוך 889 מטופלים (גיל ממוצע 70 שנים, 37% נשים), MACE התרחש בקרב 153 מטופלים (17.2%) במשך מעקב ממוצע של 3.2 שנים.

החוקרים מצאו קשר בין hs-cTnT לבין MACE (9.3%/ שנה מעל URL מול 4.4%/ שנה מתחת ל-URL, עם יחס סיכונים [HR] = 1.63, רווח בר-סמך 95%: 1.13-2.35; [HR](Q4 VS. Q1) = 2.57, 1.35-4.97 ; [HR](log-transformed) = 2.31 ,1.37-3.89). קשר זה נשמר גם לאחר ביצוע PSM (יחס סיכונים = 1.76, 1.14-2.72).

בנוסף, מצאו החוקרים אינטראקציה חיובית בין hs-cTnT וקטגוריות ABCD2 לגבי היקרות של MACEי(Pinteraction=0.04). בקטגוריה של  סיכון נמוך, שיעור ה-MACE היה גבוה יותר בקרב מטופלים עם hs-cTnT>URL יחסית למטופלים עם hs-cTnT < URL, עם 9.5%/ שנה לעומת 3.8%/ שנה בהתאמה.

לסיכום, החוקרים מצאו כי רמת ה-hs-cTnT קשורה לשיעור ההיארעות של MACE בתוך 3 שנות מעקב אחר מטופלים שעברו שבץ מוחי מינורי או TIA. יתכן כי סמן זה יוכל לעזור בזיהוי מוקדם של מטופלים הנמצאים בדרגת סיכון מוגברת או לחילופין מטופלים בדרגת סיכון נמוכה בהסתמך על דירוג ABCD2. אם ממצאים אלו יעברו תיקוף במחקרים תלויים עתידיים, יתכן ויהיה ניתן להביא לשיפור ניכר של המניעה השניונית והאבחון הלבבי של מטופלים לאחר שבץ, בעלי רמות מוגברות של hs-cTnT.

מקור: 

Hellwig S et al. Annals of Neurology. 2021doi:10.1002/ana.26225

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרופונין,  זיהוי מוקדם,  מניעה שניונית,  אירוע מוחי,  שבץ,  אירוע איסכמי חולף
תגובות