מחקרים

שבץ איסכמי ופרופיל ליפידים - השוואה בין LDL כולסטרול ל-ApoB ו-non-HDL

במחקר נמצא כי השיעור של שבץ אסכמי אשר יכול להיות מיוחס לרמות גבוהות של ApoB או כולסטרול non-HDL גבוה פי 2 מהשיעור המיוחס לכולסטרול LDL

12.06.2022, 12:09
צילום מבדיקת MRI, שבץ מוחי. אילוסטרציה

נכון להיום הקשר בין פרופיל הליפידים לבין הסיכון לשבץ איסכמי טרם בורר דיו. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Annals of Neurology חוקרים בחנו את ההיפותזה כי רמות גבוהות ApoB וכולסטרול non-HDL מגבירות את הסיכון לשבץ אסכמי יותר מאשר רמות גבוהות של כולסטרול LDL.

במחקר נכללו 104,618 אנשים אשר אותרו מתוך עוקבה פרוספקטיבית המייצגת את האוכלוסייה הכללית בקופנהגן. החוקרים בחנו את הקשר בין ApoB, כולסטרול non-HDL וכולסטרול LDL והסיכון לשבץ אסכמי באמצעות מודל רגרסיה על שם Cox. ערכי הליפידים חולקו לחמישונים כאשר החמישון הראשון (הערכים הגבוהים ביותר) שימש כקבוצת הייחוס לשאר החמישונים.

תוצאות המחקר הדגימו כי עליה בחמישונים של ערכי ApoB ו-non-HDL העלתה באופן מובהק ומשמעותי את הסיכון לשבץ אסכמי (P<0.0001 עבור שני הליפידים) בעוד שהודגם קשר גם בין עליה ב-LDL לשבץ אך הקשר היה פחות חזק (P=0.0005). לעומת מטופלים בחמישון הראשון, הסיכון לשבץ אסכמי בחמישונים ה-2-5 עמד על 16.3% עבור ApoB (רמות מעל 82 מ"ג/ד"ל), 14.7% עבור non-HDL (רמות מעל 117 מ"ג/ד"ל) ו-6.8% בלבד עבור LDL (רמות מעל 94 מ"ג/ד"ל).

תוצאות המחקר מדגימות כי השיעור של שבץ אסכמי אשר יכול להיות מיוחס לרמות גבוהות של ApoB או כולסטרול non-HDL גבוה פי 2 מהשיעור המיוחס לכולסטרול LDL ויש לקחת בחשבון ערכים של ליפידים אלו בהערכה של חולים עם סיכון לשבץ ובאסטרטגיות למניעת שבץ אסכמי.

מקור:

Johannesen, C.D.L., Mortensen, M.B., Langsted, A. and Nordestgaard, B.G. (2022), ApoB and non-HDL cholesterol versus LDL cholesterol for ischemic stroke risk. Ann Neurol. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1002/ana.26425

נושאים קשורים:  ליפידים,  כולסטרול,  שבץ