מחקרים

האצת פעילות הגמא המוחית משפרת את הזיכרון האירועי בחולי אלצהיימר

חולי אלצהיימר שטופלו עם גירוי מוחי לא-פולשני בתדר גמא הראו לשיפור בתפקודי הזיכרון האירועי. התגובה לטיפול נמצאה כתלויה בגורמים גנטיים ובשלב המחלה

18.07.2022, 17:41
גלי מוח, פעילות מוחית. אילוסטרציה

במחקר שממצאיו פורסמו ב-'Annals of Neurology', מטרת החוקרים הייתה להעריך את הטיפול עם גירוי מוחי לא-פולשני באמצעות זרם חילופין טרנס-גולגולתי בתדר גמא (γ-tACS) בחולי אלצהיימר (AD) מוקדמת. במסגרת המחקר נבדק האם הגירוי, כאשר הוא מופעל על פני ה-precuneus, עשוי לשפר את הזיכרון האירועי ולווסת את ההעברה הכולינרגית באמצעות מודולציה של המקצבים המוחיים במטופלים אלו.

החוקרים ערכו מחקר אקראי, מוצלב, כפול-סמיות ומבוקר דמה, במהלכו 60 חולי AD עברו הערכה קלינית ונוירו-פיזיולוגית, אשר כללה הערכה של הזיכרון האירועי והעברה כולינרגית 60 דקות לפני ואחרי טיפול עם γ-tACS ממוקד לאזור ה-precuneus, או טיפול tACS דמה. בתת-קבוצה של 10 מטופלים החוקרים ערכו אנליזה של ה-EEG ונעשה מיפוי פרטני של פיזור השדה החשמלי. כמו כן, הוערכו מנבאים שונים ליעילות הטיפול עם γ-tACS.

החוקרים מציינים כי נצפה שיפור מובהק בציוני מבחן ה-Rey Auditory Verbal Learning (RAVL) להיזכרות מיידית (p < 0.001) ונדחית (p < 0.001) לאחר ה-γ-tACS, אך לא לאחר טיפול הדמה. כמו כן, נמצא שיפור בציונים של הקשרי הפנים לשם בעקבות γ-tACSי(p < 0.001), אך לא לאחר טיפול הדמה. ה-Short latency afferent inhibition, אשר מהווה מדידה בלתי-ישירה של העברה כולינרגית, גבר רק לאחר γ-tACSי(p < 0.001).

גנוטיפ ApoE ולקות קוגניטיבית בבסיס היו המנבאים הטובים ביותר לתגובה בעקבות טיפול עם γ-tACS. שיפור קליני נמצא כמתואם עם עלייה בתדרי הגמא באזורים האחוריים, ועם כמות פיזור השדה החשמלי החזוי באזור ה-precuneus.

לסיכום, טיפול עם זרם חילופין טרנס-גולגולתי בתדר גמא לאזור ה-precuneus הוביל להגברה בפעילות כוח הגמא באזורי המוח האחוריים. בעקבות כך נצפה שיפור מובהק בתפקודי הזיכרון האירועי, יחד עם שחזור של מדדי העוררות האינטרה-קורטיקליים של העברה כולינרגית. התגובה ל-γ-tACS נמצאה כתלויה בגורמים גנטיים, ובשלב המחלה.

מקור:

Benussi, A., Cantoni, V., Grassi, M., Brechet, L., Michel, C. M., Datta, A., Thomas, C., Gazzina, S., Cotelli, M. S., Bianchi, M., Premi, E., Gadola, Y., Cotelli, M., Pengo, M., Perrone, F., Scolaro, M., Archetti, S., Solje, E., Padovani, A., … Borroni, B. (2022). Increasing Brain Gamma Activity Improves Episodic Memory and Restores Cholinergic Dysfunction in Alzheimer’s Disease. Annals of Neurology.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אלצהיימר,  גרייה מוחית,  זיכרון אפיזודי
תגובות