מחקרים

טיפול אנדווסקולרי הוביל לתוצאים משופרים בחולים עם שבץ

חולים עם שבץ מוחי שאובחנו עם אוטם נרחב וקיבלו טיפול אנדווסקולרי הראו תוצאים טובים יותר בהשוואה לחולים שקיבלו טיפול תרופתי בלבד. עם זאת, לחולים אלו היה שיעור גבוה יותר של דימומים תוך-גולגולתיים

16.05.2023, 12:27
שבץ, פגיעה מוחית (צילום: אילוסטרציה)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The New England Journal of Medicine' מטרת החוקרים הייתה לבדוק את היעילות של טיפול אנדווסקולרי בחולים עם שבץ חריף ואוטם נרחב.

לצורך כך, החוקרים מסין ערכו ניסוי אקראי, פרוספקטיבי, רב-מרכזי ובתווית פתוחה, במסגרתו נאספו מטופלים עם חסימה חריפה של כלי הדם הגדולים במחזור הדם הקדמי (anterior circulation). החולים הוגדרו כבעלי ציון 3 עד 5 ב-Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score of 3 to 5 (טווח, 0 עד 10, כאשר ערכים נמוכים יותר מעידים על אוטם גדול יותר), או שליבת האוטם שלהם הייתה בנפח של 70 עד 100 מיליליטרים.

במסגרת הניסוי המטופלים חולקו באופן אקראי, ביחס של 1:1, לקבלת טיפול אנדווסקולרי וטיפול תרופתי, או לקבלת טיפול תרופתי בלבד. ההקצאה נערכה תוך 24 שעות מהרגע האחרון בו המטופלים היו ידועים כבריאים.

התוצא הראשוני של המחקר היה הציון במדד ה-modified Rankin scale לאחר 90 ימים (הציונים נעים בין 0 ל-6, כאשר ציונים גבוהים יותר מצביעים על מוגבלות רבה יותר), והמטרה הראשונית של החוקרים הייתה לקבוע האם קיים שוני בין שתי הקבוצות בהתפלגות הציונים לפי מדד ה-modified Rankin scale ל-90 יום. תוצאים שניוניים כללו ציונים של 0 עד 2 ו-0 עד 3 ב-modified Rankin scale. תוצא הבטיחות הראשוני היה דימום תוך גולגולתי סימפטומטי תוך 48 שעות מעת ההקצאה האקראית.

במסגרת המחקר נאספו בסך הכל 456 חולים; 231 הוקצו לטיפול אנדווסקולרי ו-225 לקבוצת הטיפול התרופתי. כ-28% מהחולים בשתי הקבוצות קיבלו טיפול תרומבוליטי תוך ורידי. לאחר אנליזת הביניים השנייה הודגמה יעילות של הטיפול האנדווסקולרי, והניסוי הופסק מוקדם. לאחר 90 ימים מקבלת הטיפול נצפה שינוי בהתפלגות הציונים ב-modified Rankin scale, עם נטייה לטובת הטיפול האנדווסקולרי על פני הטיפול התרופתי בלבד (יחס סיכויים מוכלל, 1.37; רווח בר-סמך של 95%, 1.11 עד 1.69; P=0.004). דימום תוך גולגולתי סימפטומטי אירע בקרב 14 מתוך 230 חולים בסך הכל (6.1%) מהחולים שקיבלו טיפול אנדווסקולרי, וב-6 מתוך 225 חולים (2.7%) מקבוצת הטיפול התרופתי. דימום תוך גולגולתי מכל סוג אירע בקרב 113 (49.1%) ו-39 (17.3%) חולים, בהתאמה. התוצאים השניוניים תמכו בעיקרם בממצאים שעלו מהאנליזה הראשונית.

לסיכום, במסגרת ניסוי שנערך בסין נמצא כי מתן טיפול אנדווסקולרי תוך 24 שעות למטופלים עם אוטמים מוחיים גדולים הוביל לתוצאים טובים יותר מאשר טיפול תרופתי בלבד. עם זאת, לחולים אלו היה שיעור גבוה יותר של דימומים תוך גולגולתיים.

מקור:

Trial of Endovascular Therapy for Acute Ischemic Stroke with Large Infarct. The New England Journal of Medicine. Apr 6, 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  שבץ מוחי,  טיפול אנדווסקולרי,  דימום תוך גולגלתי,  אוטם מוחי
תגובות