מחקרים

תזמון הטיפול עם נוגדי קרישה לאחר אירוע ראשון של שבץ מוחי

נמצא כי טיפול מוקדם עם נוגדי קרישה ישירים בנטילה פומית, עבור נבדקים עם פרפור עליות שעברו שבץ מוחי, מוריד את שיעורי ההיארעות של מגוון תוצאי קרישה ודימום בהשוואה לטיפול מעוכב

14.08.2023, 12:49
שבץ, פגיעה מוחית (צילום: אילוסטרציה)

לא ידוע האם יש השלכה לתזמון של התחלת טיפול עם נוגד קרישה ישיר בנטילה פומית (Direct Oral Anticoagulants - DOACs) עבור נבדקים עם פרפור עליות שחוו שבץ מוחי איסכמי.

מחקר זה בוצע עם תווית פתוחה ונכללו בו 103 אתרים קליניים מ-15 מדינות. הנבדקים הוקצו אקראית ביחס של 1:1 להחלה מוקדמת של טיפול נוגד קרישה (תוך 48 שעות לאחר אירוע מוחי קל-בינוני או ביום השישי או השביעי לאחר אירוע מוחי משמעותי) או החלה מעוכבת (ביום שלישי או רביעי לאחר שבץ מוחי קל, שישה או שבעה ימים לאחר שבץ בינוני או בימים 12, 13 או 14 ימים לאחר אירוע מוחי משמעותי). המעריכים לא היו מודעים להקצאת הקבוצות. התוצא העיקרי שנבדק כלל משלב של; אירועים מוחיים איסכמיים חוזרניים, אירוע תסחיפי סיסטמי, דימום חוץ-גולגולתי משמעותי, דימום תוך-גולגולתי עם תסמינים או מוות מסיבות וסקולריות תוך 30 ימים מההקצאה האקראית. תוצאים שניוניים כללו מרכיבים מהתוצא הראשוני המשולב כעבור 30 ו-90 ימים.

מבין 2,013 נבדקים (37% חוו אירוע מוחי קל, 40% חוו אירוע מוחי בינוני ו-23% חוו אירוע מוחי משמעותי); 1,006 הוקצו אקראית להחלה מוקדמת של טיפול נוגד-קרישה ו-1,007 להחלה מעוכבת. התוצא העיקרי אירע עבור 29 נבדקים (2.9%) מקבוצת הטיפול המוקדם ו-41 נבדקים (4.1%) מקבוצת הטיפול המעוכב (הפרש סיכונים; -1.18 נקודות אחוז, רווח בר-סמך של 95%, -2.48 עד 0.47( תוך 30 ימים מההקצאה האקראית. 14 נבדקים (1.4%) בקבוצת הטיפול המוקדם חוו הישנות של שבץ מוחי איסכמי במהלך 30 הימים מההקצאה האקראית, בהשוואה ל-25 נבדקים בקבוצת (2.5%) הטיפול המעוכב (יחס סיכונים של 0.57, רווח בר-סמך של 95%, 0.29-1.07). 18 נבדקים (1.9%) מקבוצת הטיפול המוקדם חוו הישנות של שבץ תוך 90 ימים מההקצאה האקראית, בהשוואה ל-30 נבדקים (3.1%) בקבוצת הטיפול המעוכב (יחס סיכויים של 0.6, רווח בר-סמך של 95%, 0.33-1.06(. דימום תוך-גולגולתי תסמיני אירע תוך 30 ימים מההקצאה האקראית עבור שני נבדקים (0.2%) מכל אחת מקבוצות המחקר.

מסקנת החוקרים הייתה כי ההיארעות המוערכת של שבץ מוחי איסכמי חוזר, תסחיף סיסטמי, דימום חוץ-גולגולתי משמעותי, דימום תוך-גולגולתי עם תסמינים או תמותה מסיבות וסקולריות תוך 30 ימים עמדה על 2.8 נקודות אחוז פחות ועד 0.5 נקודות אחוז יותר עבור נבדקים שהחלו טיפול בהקדם בהשוואה לאלו בהחלו טיפול מעוכב עם DOACs.

מקור:

Fischer U, Koga M, Strbian D, Branca M, Abend S, Trelle S, et al; ELAN Investigators. Early versus Later Anticoagulation for Stroke with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2023 Jun 29;388(26):2411-2421. doi: 10.1056/NEJMoa2303048. Epub 2023 May 24. PMID: 37222476.

נושאים קשורים:  מחקרים,  שבץ מוחי,  פרפור עליות,  נוגדי קרישה,  תסחיף,  דימום
תגובות