מחקרים

חדירות גבוהה של מחסום הדם-מוח נקשרה עם החמרת הפרעה קוגניטיבית

חולים הסובלים מהפרעה קוגניטיבית ונמצאו עם חדירות גבוהה של מחסום הדם-מוח הראו נטייה להחמרה קלינית במצבם. הערכת חדירות המחסום עשויה לשמש כסמן ביולוגי יעיל בהערכת חולים אלו

מניעת הירידה הקוגניטיבית לאחר הניתוח
מניעת הירידה הקוגניטיבית לאחר ניתוח

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Alzheimer's & Dementia', החוקרים בדקו את הקשר בין חדירות מחסום הדם-מוח (BBBp: blood-brain-barrier permeability), אשר נמדדה באמצעות יחס הנוזל המוחי שדרתי/אלבומין בסרום (QAlb: cerebrospinal fluid/serum albumin ratio), לבין התקדמותה של הפרעה קוגניטיבית בקרב עוקבה קלינית.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר תצפית פרוספקטיבי במסגרתו נאספו 334 משתתפים מעוקבת ה-BIODEGMAR. התקדמותה של ההפרעה הקוגניטיבית הוגדרה כעלייה ב-Global Deterioration Scale ו/או בציוני ה-Clinical Dementia Rating. בנוסף, נבדקו הקשרים בין ה-BBBp, דמוגרפיה, ומשתנים קליניים.

מתוצאות החוקרים עולה כי מין זכר, סוכרת ועול צרברווסקולרי נקשרו עם עלייה ב-log-QAlb. בחולים עם הפרעה קוגניטיבית וסקולרית נמצאו רמות ה-log-QAlb הגבוהות ביותר. מבין 273 המשתתפים עם נתוני מעקב תקפים, 154 (56.4%) הראו התקדמות של ההפרעה הקוגניטיבית. עלייה של 8% בסיכון להחמרה קלינית נצפתה עבור כל עלייה של 10% ב-log-QAlb.

החוקרים מסכמים כי תוצאותיהם מצביעות על כך שעלייה ב-BBP בקרב מטופלים הסובלים מהפרעה קוגניטיבית עשויה לתרום להחמרה קלינית. בהמשך לכך, יתכן וזהו עשוי להיות המוקד הפוטנציאלי לפיתוחם של טיפולים ממוקדים. עוד מוסיפים החוקרים כי ה-QAlb עשוי לשמש כסמן ביולוגי יעיל לצורך זיהוי החולים בעלי הפרוגנוזה הגרועה יותר.

מקור:

Puig-Pijoan, A, Jimenez-Balado, J, Fernández-Lebrero, A, et al. Risk of cognitive decline progression is associated to increased blood-brain-barrier permeability: A longitudinal study in a memory unit clinical cohort. Alzheimer's Dement. 2023; 1-11. https://doi.org/10.1002/alz.13433

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעה קוגניטיבית,  מחסום דם-מוח,  סמנים ביולוגיים,  פרוגנוזה
תגובות