מחקרים

מהם המאפיינים הדימותיים והקליניים של גידולים באונה רקתית-מזיאלית?

נמצא כי בגברים מעל גיל 50 גידול באונה רקתית-מזיאלית הוא במרבית המקרים גליובלסטומה ועל כן ראוי להקדים ככל האפשר ניתוח לכריתת השאת ולהמנע מעיכובים נוספים

29.10.2023, 15:30
תאי סרטן מסוג גליובלסטומה (צילום: אילוסטרציה)

האונה הרקתית-מזיאלית משחקת תפקיד ייחודי בהתפתחות של אפילפסיה. ייתכן ולגידולים באזור זה של המוח יש מאפיינים קליניים ודימותיים ייחודיים. הבחנה בין גידולים בדרגה מתקדמת לבין גידולים בדרגה נמוכה או שאתות שאינן גידוליות הינו אתגר, ומשום כך כריתה של שאת מתקדמת עלולה להתעכב.

החוקרים ניתחו רטרוספקטיבית נתונים מתוך מאגר של גידולי מוח על מנת לזהות מטופלים עם גידולים רקתיים-מזיאליים. הם זיהו מאפיינים קליניים (גיל, מין ותסמינים המובילים להתבטאות הקלינית) יחד עם ממצאים דימותיים (מיקום הגידול והמצאות העשרה עם חומר ניגוד בהדמיית תהודה מגנטית [Magnetic Resonance Imaging - MRI] ראשונית) וממצאים נוירופתולוגיים.

מתוך המאגר נמצאו 324 גידולים באונה הרקתית, 39 מהם היו באונה רקתית-מזיאלית. תוצאות המחקר הדגימו כי 77% מהגידולים אירעו בגברים, ו-77% התייצגו עם פרכוסים, ללא תלות בסוג או דרגה של השאת. בנבדקים מגיל 50 שנים ומעלה, 90% היו גברים ו-80% מהגידולים היו מסוג גליובלסטומה (Glioblastoma - GBM), כאשר לא נמצא GBM באף נבדק מתחת לגיל 50 שנים. 50% מגידולי GBM לא הדגימו העשרה בהדמיה עם חומר ניגוד. נמצא קשר משמעותי בין מין זכר לבין GBM. בגידולים עם וללא העשרה בהדמייה עם חומר ניגודי, גיל 50 שנים ומעלה נמצא קשור באופן מובהק להמצאות של GBM.

מסקנת החוקרים הייתה כי בגברים מגיל 50 שנים ומעלה עם שאת באונה רקתית-מזיאלית, האבחנה הסבירה ביותר היא GBM, גם כאשר לא הודגמה העשרה של השאת בבדיקת MRI עם חומר ניגוד. יש להמנע מתהליך אבחנתי או ניטור ארוכי טווח, ויש לבצע כריתה מוקדמת בנבדקים אלו.

מקור:

Front. Oncol., 28 August 2023 Sec. Neuro-Oncology and Neurosurgical Oncology Volume 13 - 2023 | https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1236269

נושאים קשורים:  מחקרים,  גידולי מוח,  גליובלסטומה,  תהודה מגנטית
תגובות