מחקרים

ההרכב התזונתי עשוי להשפיע על השרידות בחולי ALS

חולי ALS אשר צרכו תזונה בעלת אינדקס ועומס גליקמיים גבוהים יותר הראו התקדמות איטיות יותר של מחלתם. כמו כן, יתכן והרכב תזונתי זה עשוי לשפר את השרידות ללא טרכאוסטומיה בחולים הללו

06.12.2023, 17:42

תזונה עתירת קלוריות עשויה להאט את ההתקדמות של amyotrophic lateral sclerosisי(ALS); עם זאת, עדיין לא זוהו המקרו-נוטריינטים המרכזיים בהליך. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Annals of Neurology' החוקרים בדקו האם מקרו-נוטריינטים שונים נקשרים עם קצב ההתקדמות ומשך השרידות בקרב משתתפי מחקר העוקבה הפרוספקטיבי.

לצורך כך, נאספו משתתפים עם אבחנה מאושרת של ALS ספורדית אשר נרשמו ל-Multicenter Cohort Study of Oxidative Stressי(n = 304). החוקרים בדקו את צריכת המקרו-נוטריינטים הבסיסית של החולים אשר הוערכה באמצעות שאלון תדירות תזונה ביחס לשינוי בציון הכולל של ה-revised amyotrophic lateral sclerosis functional rating scale, ובדקו את שיעורי השרידות ללא טרכאוסטומיה באמצעות מודלי רגרסיה ליניארית ומודלים פרופורציונליים של קוקס. משתני הלוואי כללו את הגיל בבסיס, מין, משך המחלה, ודאות האבחנה, מדד מסת הגוף, bulbar onset, ציון ה-revised amyotrophic lateral sclerosis functional rating scale וה-forced vital capacity.

מתוצאות החוקרים עולה כי אינדקס ועומס (load) גליקמי גבוהים יותר בבסיס המחקר נקשרו עם ירידה פחותה יותר בציון ה-revised amyotrophic lateral sclerosis functional rating scale במעקב לאחר 3 חודשים (β = −0.13, רווח בר-סמך של 95%, −0.2, −0.01, p = 0.03) ו-β = −0.01) רווח בר-סמך של 95%, −0.03, −0.0007, p = 0.04), בהתאמה.

קבוצות הרבעון השני, השלישי והרביעי של האינדקס גליקמי נקשרו עם ירידה פחותה לאחר 3 חודשים ב-1.9 (רווח בר-סמך של 95%, −3.3, −0.5, p = 0.008), 2.0 (רווח בר-סמך של 95% −3.3, −0.6, p = 0.006) ו-1.6 (רווח בר-סמך של 95% −3.0, −0.2, p = 0.03) נקודות בהשוואה לקבוצת הרביעון הראשון.

בנוסף, נמצא כי בקבוצת הרביעון הרביעי של העומס הגליקמי הייתה ירידה של 1.4 נקודות בהשוואה לקבוצת הרביעון הראשון (רווח בר-סמך של 95%, -2.8, 0.1; p = 0.07). אינדקס גליקמי גבוה יותר נקשר עם נטייה לשרידות ארוכה יותר ללא טרכאוסטומיה (יחס הסיכונים 0.97, רווח בר-סמך של 95% 0.93, 1.00, p = 0.07).

לסיכום, ממצאי החוקרים מצביעים על כך שתזונה מבוססת אינדקס ועומס גליקמיים גבוהים יותר נקשרת עם התקדמות איטית יותר של מחלת ה-ALS.

מקור:

Lee, I., Mitsumoto, H., Lee, S., Kasarskis, E., Rosenbaum, M., Factor-Litvak, P. and Nieves, J.W. (2023), Higher Glycemic Index and Glycemic Load Diet Is Associated with Slower Disease Progression in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Ann Neurol. https://doi.org/10.1002/ana.26825

נושאים קשורים:  מחקרים,  ALS,  תזונה,  קלוריות,  אינדקס גליקמי
תגובות
אנונימי/ת
08.12.2023, 11:57

או שאלו שאכלו טוב יותר עדו זאת כי מצבם איפשר להם?